21° Kapalı

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi 2020 Şartları

Güncel - 14 Ekim 2020 08:26 A A

Sıfırdan hayvancılığa başlayacak olanlar faizsiz hayvancılık kredisi veren Ziraat bankasının yanında 2020 yılında hayvancılık kredisi veren bankalar hangileridir hayvan kredisi şartlarını ve kullandırım usul esasları hakkında birçok konuda soruların yanıtlarını arıyor. Faizsiz hayvancılık kredisi sunan Ziraat Bankası hayvan kredisi başvurusu nasıl yapılır, küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar  nelerdir, Ziraat Bankası hayvan kredisi faiz oranları ve 2020 hesaplama nasıl yapılır tüm soruların yanıtları içeriğimizde yer almaktadır.

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi Resmi Gazete’de

03.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı Resmi Gazete ile Ziraat Bankası & Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim için çiftçilere düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandıracağı duyurulmuştu. Tarımsal üretim yapan çiftçilerinin finansman sıkıntılarının giderilmesi adına kullandırılacak olan bu kredilerin limitleri birbirinden farklıdır. Kredinin yanı sıra, tebliğde belirtilen oranlarda faiz indirimi de yapılacaktır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanı dahilinde olan kooperatifler ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü desteklemelerden faydalandırılacaktır. Bitkisel üretim konularının yanı sıra hayvancılık sektörüne de büyük destekler verilmektedir. Detaylar haberimizde.

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisinin uygulama usul ve esasları 25.03.2020 Tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 01.01 2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak olan faizsiz ve düşük faizli yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulanacak olan teknik usul ve esasları kapsar. 2020 yılında Ziraat bankası aracılıyla kullandırılacak olan tarım ve hayvancılık kredilerinin yıllık faiz oranları % 9’dur. Bu faiz oranınında Kararda belirlenen tüm şartlarını yerine getiren çiftçilerin faiz indirimleri de uygulanarak ödeme planı oluşturulacaktır.

 • Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.
  • Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.
 • Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin TL krediler ise % 50 faiz indirim oranında sübvanse edilecek.
  • Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

TKK Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Başvuru Tarihleri

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 1 Ocak 2020 ve 31 ARALIK 2020 dönemleri dahil olmak üzere toplamda 3 yıl boyunca çiftçilere finansal destek sağlayacağını duyurmuştur. Bu anlamda tarımsal amaçlı üretim için gerekli olan nakit ihtiyacı giderilmiş, faaliyetler devlet nezdinde kayıt altına alınmış ve üretimde kalite seviyesinin artırılmış olacağı düşünülmektedir. 2020 yılının son gününe kadar başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecektir. Başvurular gerekli evraklar hazırlanarak Ziraat Bankası şubelerinden şahsen yapılacaktır. Desteklenecek olan konular çeşitlilik arz etmektedir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar pek çok konu destekleme kapsamındadır. Sizlere bu içeriğimizde  hayvan kredilerinden bahsedeceğiz.

Hayvancılık kredisi

Hayvancılık Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar

Gerçek kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Çiftçi Kayıt Belgesi
 3. Bilanço yöntemi ile çalışan işletmelerin son 3 yıllık bilançoları
 4. Tarımsal işletmeyi kanıtlayan belgeler, tapular ya da kira kontratları
 5. Teminat belgeleri (Sahip olunan arsa tapuları olabilir.)

Tüzel kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. Çiftçi Kayıt Belgesi
 2. Vergi levhasının fotokopisi
 3. İlgili odaya kayıt yapıldığını gösteren belge
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Teminat belgeleri
 6. Noterden alınacak imza sirküler
 7. Kredi başvurusunda bulunan şahsın şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren belge
 8. Gelir durumunu gösteren belge
 9. Tarım işletmenin faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

Bu belgeler ile birlikte aşağıda ifade ettiğimiz hayvancılık konularında kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konusunda verdiği kredinin üst limiti 25 milyon TL’dir. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak faiz indirimler yüzde 50’dir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi belirtilen kriterler sağlandığın uygulanacak en yüksek indirim oranı % 100 olacaktır.

Sütçü sığır ırkları; Avrupai Kırmızı Sığırlar, Holstein ve Jerseydir.

Kombine ırklar (Damızlık); Simental, Montbeliard ve Kahverengi Swisslerdir.sığır-yetiştiriciliği

Sığır yetiştiriciliği

Ayrıca hayvanlara ahır yapılması ya da daha evvelden yapılmış olan ahırların tadilatı, çim biçme makinesi, yem hazırlanması için silaj, yem hazırlama alanları, gübrelerin konulacağı alanların yapılması için gerekli olan malzeme alımlarında, güneş enerjisi kullanımı ve lazım olabilecek diğer aletlerin temin edilmesi, süt sağma makinelerinin alınması, süt soğutma ekipmanları ve manda alımı konularında kredi kullanılabilecektir.

Kredi verilmesi planlanan sığırların ilgili bakanlığın veri tabanına kaydedilmiş, gebe ya da 1 kez doğum yapmış, damızlık belgesine sahip, en fazla 36 aylık yani 3 yaşında olması gerekiyor. Mandaların ise yine sığırlar ile aynı doğum ve kayıt şartlarına sahip olması, ancak 48 aylık yani 4  yaşında olmaları gerekmektedir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK’nın desteklediği konulardan bir tanesi de damızlık düve yetiştiriciliğidir.

Yatırım dönemi için %75 faiz indirimi

İşletme dönemi içinde %75 faiz indirimi uygulanacak olan kredinin üst limiti 10.000.000 TL’ dir.

Destekleme kredilerine başvurabilmek için var olan işletmenizde 50 baş ve üzerinde düve bulunmalıdır. Ya da kurulacak olan işletme 50 baş ve üzeri düveden oluşmalıdır.  Yine manda sayısının da 50 baş ve üzerinde olması gerekmektedir. Destek verilecek olan ırklar kararın uygulanmasına dair çıkan yönetmelikte açıkça ifade edilmiştir.

Sütçü düve ırkları; Avrupai kırmızılar, jersey ve holstein (Holstein ırkları yurt içinde doğmuş olmalı / TİGEM ve TKK hariç)

Kombine ırklar; Simental, kahverengi swiss, montbeliarddamızlık-düve

Damızlık düve

Kredi talebinde bulunulacak olan damızlık düvelerin Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı olması, 4- 13 ay arasında olması ve sertifikasının olması gerekmektedir. Ayrıca verilecek olan yem hazırlanması, güneş enerjisi, ahır yapımı, balya yapımı gibi işlemler için gerekli olan ekipmanların alınmasında kullanılacaktır.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12- 24 aylık yaş aralığında olmalıdır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’ nın desteklediği hayvancılık sektörlerinden bir diğeri de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Bu anlamda;

Yatırım dönemi ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi

Kredi üst limiti 10 milyon TL 

Kredi başvurusunda bulunabilmek için manda da dahil, toplamda 50 baş ve üzerinde hayvanınız olması gerekmektedir. Mevcut bir işletmeniz varsa da hayvan sayınızı artırmanız gerekiyor. Hayvanların en fazla 20 aylık  yaşında, Bakanlık veri tabanına 3 aydır kayıtlı ve erkek olması gerekmektedir. Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayacaklarını taahhüt edenlerin başvuruları daha evvel değerlendirilecektir. Çim biçme, balya yapma, güneş enerjisi, ahır yapımı vb. konularda alınacak olan ekipmanlar için alınan kredi kullanılabilecektir. 100 bin TL sermaye ile koyun ve inek yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK, küçükbaş hayvan alımları için de kredi vermektedir. Kredi alabilmek için mevcut işletme kapasitesinin 100 baş keçi, 250 baş koyuna çıkarılması ya da sıfırdan kurulacak olan işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları,

 • Dişi hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı, sertifikalı ve 6- 24 aylık olmaları gerekmektedir. dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında,,
 • Erkek hayvanların; Kayıt ve sertifika şartları aynı olmak üzere 3 aylık ve kayıt sistemine 1 aydır kayıtlı olması gerekmektedir. Erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında,

Bu anlamda kullandırılacak kredilerin;

Üst limiti 15 milyon TL’ dir.

Yatırım döneminde %75 

İşletme döneminde de %75 faiz  indirimi uygulanacaktır.

Hayvanlara ağıl yapılması, ya da mevcut ağılların tamir ettirilmesi, çim biçme, balya, yem makinelerinin alınması, güneş enerjisi sisteminin kurulması için alınan  krediler kullanılabilmektedir. Ancak yatırım döneminde alınacak olan kredilerin dişi hayvanlar için, işletme döneminde olan kredilerin de erkek hayvanlar için verileceğini bir kez daha belirtelim. Küçükbaş hayvan hibe ve destek kredileri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.küçükbaş

Küçükbaş

Arıcılık Sektörü

TKK ve Ziraat Bankası tarımsal kredi konularından bir tanesi de arıcılık kredileridir. Kredi desteğinden faydalanabilmek için arılı kovan sayısının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Bombus ırkı arılar için işletme dönemine ait kredilerin kullanılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın izni gerekmektedir. Bu sebeple evraklar içine bu izin belgesi de eklenmelidir. İşletme ve yatırım dönemine ait kredi başvurusunda bulunabilmek için mevcut arıların Arı Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sistemden alınacak olan kayıt belgesi ve arılar ile ilgili detaylı bilgileri içeren evrakın da dosya içine konulması gerekmektedir.

Arıcılık için lazım olabilecek, aklınıza gelebilecek her türlü (Polen, kovan, bal süzme mak, bal doldurma ve paketleme, güneş enerjisi, raf) ihtiyaç için bu krediler kullanılabilecektir. Ayrıca işletme kredilerini maske, arıcı kıyafeti, petek, ilaç, nakliye masrafı, mum kabı, plastik kaplar vb. alımlarında da kullanabilirsiniz. Bu anlamda kullandırılacak olan arıcılık kredilerinin;arıcılık

Arıcılık

Üst limiti 2 milyon 500 bin TL’ dir. 

Yatırım ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi yapılacaktır. 

Arıcılık karlı bir iş midir? Kazanç ve maliyet hesaplamak için tıklayınız.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kanatlı ve damızlık kanatlı yetiştiriciliğinde de kredi desteği sağlanmakta ve faiz indirimleri yapılmaktadır. damızlık etlik tavuğu 10 bin adet, damızlık yumurta tavuğu 10 bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 adet, damızlık hindi 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet, damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

. Kredi kullanılabilecek olan yatırım giderleri, yumurta, gübre, kümes kurulumu, sağlık önlemleri, güneş enerjisi vb. alanlarda kullanılabilecektir.

Kanatlı sektörü için verilecek kredi üst limiti 10 milyon TL

Bu haber 147 kez okundu.
Güncel - 08:26 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  CACABEY GENÇLİK MERKEZİ SPORA TAHSİS EDİLDİ
  İskilip Belediyesi geçtiğimiz aylarda onarımı yapılan ve Kale yolunda bulunan binanın adını Cacabey Gençlik Merkezi olarak belirledi. Edinilen bilgilere göre Gençlik Merkezi Belediye İskilipspor’un kullanımına sunuldu. Öncelikle Güreş eğitim merkezinde çok sayıda madalya getiren genç pehlivanların yetişmesine mekânsal anlamda katkı sağlanması amaçlanıyor. Gençlik Merkezi’nin Belediye İskilipspor’lu gençlerin konforlu bir binada faaliyetlerini yürütme anlamında önemli bir […]
 • 02
  Ali Sülük’ten Ceylan’a cevap niteliğinde açıklama
     İskilip Belediye Başkanı Ali SÜLÜK yaptığı basın açıklamasında “Çorum milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’ın 8 Eylül tarihinde iskilipinsesi tv kanalı Bizim Mahalle programında yaptığı açıklamalar ile ilgili Belediyemizi ilgilendiren iki hususta düzeltme yapma gereği hasıl olmuştur. Basın açıklamasının TOKİ ile ilgili bölümünde; “ TOKİ konutları için bir talep olmaması sebebiyle başlayamadık. Belediyemiz yerini göstersin […]
 • 03
  İskilip’te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
  İskilip Hükümet konağı önünde düzenlenen törene, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül,, Belediye Başkan vekili Murat Kiraz , Garnizon Komutanı Cem Ersever , İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu , Jandarma Komutanı Hakan Güven , Daire amirleri, gaziler katıldı. Törende, İskilip Kaymakamlığı , Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı , Atatürk Anıtına çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı […]
 • 04
  İSKİLİPTE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VE BİLİM SEMPOZYUMU YAPILACAK
  İskilip Belediyesi madde bağımlılığı ile mücadele edilmesi kapsamında 16-17 Ekim tarihlerinde alanında uzman profosörlerin katılımı ve İskilipli Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümü Ana Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Çayköylü Başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele ve Bilim adlı sempozyum düzenliyor. İki gün sürecek olan sempozyumu sosyal medyada duyuruna Belediye Başkanı Ali Sülük; “Belediyemiz himayesinde […]
 • 05
  SEBZE PAZARI ALTINA YAYA KÖPRÜSÜ
  İskilip Belediyesi Meydan ve Erenler Mahallesindeki vatandaşların pazara ve Bahabey mahallesine geçişini kolaylaştırmak için, sebze pazarı altına yaya köprüsü inşa ediyor. Belediye Başkanı Ali Sülük, köprü yapılacak alana giderek mahalle sakinleri ve Erenler Mahallesi Muhtarı Murat Sak ile birlikte incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Belediye Başkanı Ali Sülük; “Hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda Sebze […]