» Forum, Sohbet, İSKİLİP Haberleri, İskilipFM Radyo, İskilip Fotoğrafları, Resimleri, iskiliple ilgili videolar, İskilip Köyleri ve Daha Birçok İçerik.

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Haber Kategorileri

» Hit Haberler

» Son Haber Yorumları

» Haber İstatistikleri

 • Haber Sayısı 1684

 • Okunma Sayısı 4449900

 • Kategori Sayısı 22

 • Yorum Sayısı 829

» İSKİLİP KAYMAKAMLIĞI LOGOSUNU ARIYOR

Haber Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Kültür Sanat Kategorisinde Gez
               
Paylaş
 

 

İskilip Kaymakamlığı’nın kurumsal logosunun; (amblem/logotype), İskilip Kaymakamlığı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulması amacıyla bir yarışma düzenlenecektir. Son katılım tarihi 28 ŞUBAT 2014 saat 17.00 olan bahse konu yarışmanın şartlarını içeren aşağıda mevcut olup; ilgililerine duyurulur.
İSKİLİP KAYMAKAMLIĞI LOGOSUNU ARIYOR


YARIŞMANIN KONUSU

İskilip Kaymakamlığı’nın kurumsal logosunun; (amblem/logotype), İskilip Kaymakamlığı’nınvizyonunu yansıtacak şekilde, sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

AMAÇ

Yarışma sonucu; ilçemizi tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ancak siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıranlogolar İskilip Kaymakamlığı’nın logosu olamaz.

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışma herkesin katılımına açıktır.
2. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmaya İskilip Kaymakamlığı kurum çalışanları ve değerlendirici ve seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
5. Tüm çalışmalar "T.C İskilip Kaymakamlığı" ibaresiyle birlikte değerlendirilmelidir. Amblem/logo ile İskilipKaymakamlığı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.
6. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
7. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp teslim edilecektir. Ayrıca AdobeIllustrator, AdobePhotoshopFreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak ve her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte mail ya da CD ortamında sunulacaktır.
8. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
9. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
10. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurulun herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunu tespit etmesi durumunda, alınan ödül iptal etme hakkına sahiptir. Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
11. Yarışma, eserlerin İskilip Kaymakamlığı’nın ihtiyacını karşılamaması veya başka bir gerekçe ile tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.
12. İskilip Kaymakamlığı, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İskilip Kaymakamlığına devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten elden geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan İskilip Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.
14. Ödül kazanan tasarımı İskilip Kaymakamlığının kullanma ve değiştirme hakkı vardır. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İskilip Kaymakamlığı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
15. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
16. Yarışma sonunda İskilip Kaymakamlığı’nın amblem/logosu olarak belirlenen ve dereceye giren diğer eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın Kaymakamlığımızın her türlü etkinlik, basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.
17. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ

Yarışmaya katılmak için bu şartnamenin ekinde yer alan başvuru formu doldurulup İskilip Kaymakamlığına başvuru süresi içinde yollanmalıdır.
Çalışma, CD ya da başka bir dijital ortamda teslim edilebilir.

SON BAŞVURU

Yarışmaya son katılım tarihi 28 ŞUBAT 2014 saat 17.00’dır.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen mail havuzunda toplanan eserlere yine yukarıda belirtilen kıstaslar ölçü alınarak değerlendirme ekip üyelerince puan verilecektir. Her bir seçici kurul üyesinin verdiği puanlar her bir eser için ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınacak ve o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından İskilip Kaymakamlığı web sitesinde açıklanacaktır.ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo kaymakamlık resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1. olan esere 1.000,00 TL (Bin TL) ödül verilecektir.

TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin İskilip Kaymakamlığı tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İskilip Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını, eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ve bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İskilip Kaymakamlığı eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Katılımcı, İskilip Kaymakamlığı’nın ödül alan eseri Kaymakamlık resmi logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul toplam 5 üyeden oluşacak olup, İskilip Kaymakamlığı tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. İskilip Kaymakamlığı değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ

Adı : İskilip Kaymakamlığı
Adres : İskilip Kaymakamlığı, İskilip - ÇORUM
www.iskilip.gov.tr
İrtibat : iskilipkaymakamligi@hotmail.com
Tel : 0 364 511 6001 -Recep ATEŞ
Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

NOT: Yarışma katılım formu aşağıdadır.


İSKİLİP KAYMAKAMLIĞI ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI
KATILIM FORMU

ADI SOYADI:.............................
DOĞUM YERİ:.........................................
DOĞUM TARİHİ (Gün/Ay/Yıl)...................................................................
YAZIŞMA ADRESİ:..........................
TELEFON, FAKS, E-POSTA:....................

Yarışma Şartnamesindeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte İskilip Kaymakamlığı’na süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Simge kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamıştır ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İskilip Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğimi kabul ederim.
İskilip Kaymakamlığı tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi, bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İskilip Kaymakamlığı eserler için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda eserim İskilip Kaymakamlığı simgesi olarak İskilip Kaymakamlığı adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. ..../..../ 2014

kaynak:http://www.iskilip.gov.tr/default_b0.aspx?id=361

Etiket : İSKİLİP, KAYMAKAMLIĞI, LOGOSUNU, ARIYOR,
HABER BİLGİLERİ
Ekleyen : zekeriyatoprak | Kategori : Kültür Sanat | Tarih : 07.01.2014 18:32:02 | Hit : 4114 | Yorum : 0

» Haber Yorumları

HABER YORUM YAZ

 

» Copyright

2o11-2012 © K4DjR
Sitemizde yayınlanan filmler dosyalar dökümanlar yazılı görsel işitsel ve programsal içeriklerin bir kısmı kopyadır ve tanıtım amaçlıdır hak sahiplerinin isteği doğrultusunda siteden 24 saat içinde kaldırılır Ayrıca sitemizde bulunan içeriklerin bi kısmı orjinal kalitesinde değildir hayal kırıklığına uğramamak için orjinallerini satın almalısınız ve içerikleri bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır Butür içeriklerden sitemiz sorumlu değildir ekleyen ve kullanan üyeler tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır. sanalbasin.com üyesidir SiteMap | © C.C.P.